Günümüz İtikadi Problemleri | Talha Hakan Alp (8. Ders)

Talha Hakan Alp tarafından “İlm-i Kelâm” ana başlığı altında yapılan 8 derslik serinin sonuncusunda Günümüz İtikadi Problemleri konusu üzerinde durulmaktadır. Konuşmada tarihten günümüze benzer şekilde ortaya çıkan itikadi sorular, Tanrı tasavvuru, Ateizm, deizm ve bilimsel gelişmelerle yaşanan değişim gibi hususlar değerlendirilmektedir.

Ahiret İnancı | Talha Hakan Alp (7. Ders)

Talha Hakan Alp tarafından “İlm-i Kelâm” ana başlığı altında yapılan 8 derslik serinin yedincisinde Kur’an’ı Kerim ve Sünnete göre Ahiret İnancı konusu işlenmekte ve farklı görüşler hakkında bilgi verilmektedir.

Kader İnancı | Talha Hakan Alp (6. Ders)

Talha Hakan Alp tarafından “İlm-i Kelâm” ana başlığı altında yapılan 8 derslik serinin altıncısında Kader İnancı konusu üzerinde durulmakta ve farklı görüşler hakkında bilgi verilmektedir.

Peygamber, Melek ve Kitap İnancı | Talha Hakan Alp (5. Ders)

Talha Hakan Alp tarafından “İlm-i Kelâm” ana başlığı altında yapılan 8 derslik serinin beşincisinde Peygamber, Melek ve Kitap İnancı konusu üzerinde durulmaktadır.

Allah İnancı | Talha Hakan Alp (4.Ders)

Talha Hakan Alp tarafından “İlm-i Kelâm” ana başlığı altında yapılan 8 derslik serinin dördüncüsünde Allah İnancı konusu üzerinde durulmaktadır. Derste işlenen konular Allah’ın varlığı ve İnsanın Özgürlüğü, Allah’ın varlığı ve Allah’ı idrak yolları, Isbat-ı Vacip Meselesi, Allah’ı aklen bilmenin imkanı, Allah’ın zatı ve sıfatları ile ilgili tartışmalar, Allah bilgisinin genel prensipleri, Burhani-beyani ve irfani Allah […]

Ehl-i Sünnet İtikadı (Kavramsal Çerçeve) | Talha Hakan Alp (3. Ders)

Talha Hakan Alp tarafından “İlm-i Kelâm” ana başlığı altında yapılan 8 derslik serinin üçüncüsünde Ehl-i Sünnet İtikadı konusu üzerinde durulmaktadır. Derste işlenen konular Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat kavramının mahiyeti, Ehli Sünnet kavramının toplum ve literatürdeki yeri ve bu kavramın dünden bugüne değişimi şeklinde sıralanmaktadır

İtikadî Fırkalar (Tarihi Çerçeve) | Talha Hakan Alp (2. Ders)

Talha Hakan Alp tarafından “İlm-i Kelâm” ana başlığı altında yapılan 8 derslik serinin ikincisinde İtikadi Fırkalar konusu üzerinde durulmaktadır.

İslam Akaidi ve Kelâm (Genel Çerçeve) | Talha Hakan Alp (1. Ders)

Talha Hakan Alp tarafından “İlm-i Kelâm” ana başlığı altında yapılan 8 derslik serinin ilkinde İslam Akaidi ve Kelâm konusu üzerinde durulmakta ve konunun genel çerçevesi hakkında bilgi verilmektedir.