Sahîh-i Buhârî Okumaları I Prof.Dr. Mehmet Boynukalın I 1. Seminer

İmam Buhari’nin sahih olarak kabul ettiği hadisleri telif ettiği ve İslam dininin en önemli kaynaklarından olan Sahîh-i Buhârî’nin muhtevası hakkında Prof. Dr. Mehmet Boynukalın tarafından bilgi verilmektedir. Mehmet Boynukalın Kimdir? 1971 senesinde İstanbul’da dünyaya geldi. El-Ezher Üniversitesi’ni tamamladı. Yüksek lisans eğitimini 1995 yılında Marmara Üniversitesi’nde İslam Hukuku Anabilim Dalı’nda tamamladı. “Fıkıh Usulünde Yenilenme İhtiyacı ve […]

Sahîh-i Buhârî Okumaları I Prof.Dr. Mehmet Boynukalın I 2. Seminer

İmam Buhari’nin sahih olarak kabul ettiği hadisleri telif ettiği ve İslam dininin en önemli kaynaklarından olan Sahîh-i Buhârî’nin muhtevası hakkında Prof. Dr. Mehmet Boynukalın tarafından bilgi verilmektedir. Ayrıca eser arapça okunarak şerhleri yapılmaktadır. Mehmet Boynukalın Kimdir? 1971 senesinde İstanbul’da dünyaya geldi. El-Ezher Üniversitesi’ni tamamladı. Yüksek lisans eğitimini 1995 yılında Marmara Üniversitesi’nde İslam Hukuku Anabilim Dalı’nda […]

Sahîh-i Buhârî Okumaları I Prof.Dr. Mehmet Boynukalın I 3. Seminer

mam Buhari’nin sahih olarak kabul ettiği hadisleri telif ettiği ve İslam dininin en önemli kaynaklarından olan Sahîh-i Buhârî’nin muhtevası hakkında Prof. Dr. Mehmet Boynukalın tarafından bilgi verilmektedir. Ayrıca eser arapça okunarak şerhleri yapılmaktadır. Mehmet Boynukalın Kimdir? 1971 senesinde İstanbul’da dünyaya geldi. El-Ezher Üniversitesi’ni tamamladı. Yüksek lisans eğitimini 1995 yılında Marmara Üniversitesi’nde İslam Hukuku Anabilim Dalı’nda […]

Sahîh-i Buhârî Okumaları I Prof.Dr. Mehmet Boynukalın I 4. Seminer

mam Buhari’nin sahih olarak kabul ettiği hadisleri telif ettiği ve İslam dininin en önemli kaynaklarından olan Sahîh-i Buhârî’nin muhtevası hakkında Prof. Dr. Mehmet Boynukalın tarafından bilgi verilmektedir. Ayrıca eser arapça okunarak şerhleri yapılmaktadır. Mehmet Boynukalın Kimdir? 1971 senesinde İstanbul’da dünyaya geldi. El-Ezher Üniversitesi’ni tamamladı. Yüksek lisans eğitimini 1995 yılında Marmara Üniversitesi’nde İslam Hukuku Anabilim Dalı’nda […]

İslam Kimliği ve Sünnet – Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan 7.Ders

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Görevlisi Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan Bey tarafından 7 seriden olaşan hadis dersinin son bölümünde, İslam kimliğinin oluşumunda Sünnetin önemi anlatılmakdır. Konuşmada, bir taraftan Kitap ve Sünnete dayanmayan hiçbir görüş ve uygulamanın müslümanlar arasında meşruiyet kazanamadığı vurgulamakta diğer taraftan ise alimlerin ilmi metodlarla bu iki kaynağı yaşadıkları bölge ve […]

Sünnet Karşıtlığı – Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan 6. Ders

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Görevlisi Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan Bey tarafından 7 seriden olaşan hadis dersinin 6. bölümünde, Kur’an’ı Kerim ve Sünnetin İslam geleneğinde İki temel kaynak olduğu, Kur’an’ı Kerim gibi Sünnete de karşı çıkılmaması gerektiği vurgulanmaktadır. Konuşmada, Sünnete karşı çıkma düşüncesinin “Kur’an Müslümanılığı” ve “Kur’an ile yetinme” şeklinde ortaya çıkmasının birbirinden […]

Sünnetin İslami Yapılanmada Yeri- Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan 5.Ders

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Görevlisi Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan Bey tarafından 7 seriden olaşan hadis dersinin 5. bölümünde, Sünnet bilincinin islami yapılanmada metod ve model olması konu edilmiştir. Konuşmada, islami yapılanmanın Müslümanlar için ümmetin itikadı, kültürel ve sosyal yapısının inşası anlamına geldiği vurgulanmakta ve Sünnetin İslami yapılanmanın en karakteristlik özelliği olduğu ifade […]

Sünnetin Güncelliği – Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan 4.Ders

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Görevlisi Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan Bey tarafından 7 seriden olaşan hadis dersinin 4. bölümünde, Sünnetin güncelliği(aktüalitesi) konu edilmektedir. Derste, bir taraftan Müslümanların tarih boyunca Kuran’ı Kerim’den sonra en önemli kaynak olarak sünneti kabul ettiği ifade edilirken diğer taraftan da bu ittifakın sünnetin güncelliği ve toplumsal hayattaki algılanışı söz […]

Sünnetin Bütünlüğü ve Kapsayıcılığı – Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan 3.Ders

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Görevlisi Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan Bey tarafından 7 seriden olaşan hadis dersinin 3. bölümünde, Hz. Peygamberin yaşayış tarzının müslümanın hayatının her safhasına şümûlü anlamına gelen “Sünnetin kapsayıcılığı” konu edilmektedir. Bu çerçevede sünnetin bütünlüğü ve hayatın tüm alanını kuşatıcı yönü ifade edilmektedir. Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan Kimdir? Hadis […]

Sünnetin Kaynağı, Koruyuculuğu ve Bağlayıcılığı – Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan 2.Ders

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Görevlisi Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan Bey tarafından 7 seriden olaşan hadis dersinin 2. bölümünde, Sünnetin kaynağı, bağlayıcılığı ve koruyuculuğu konu edinmiştir. Bu çerçevede sünnet-vahiy ilişkisi ve sünnetin kaynağının ne oluduğu üzerine yapılan tartışmalar değelendirilmektedir. Ayrıca Hz. Peygamberin ilim kaynakları hakkında bilgi verilmekte ve İlahi irade altındaki nebevi aklın […]

Sünnetin Neliği ve İşlevi – Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan 1.Ders

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Görevlisi Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan Bey tarafından 7 seriden olaşan hadis dersinin ilk bölümünde, sünnetin ne olduğu ve İslam toplumundaki işlevi hakkında bilgi verilmektedir. Konuşmada hem teorik olarak sünnetin anlamı hem de pratik hayattaki önemi üzerinde durulmaktadır. Ayrıca sünnetin müslümanın hayatındaki olmazsa olmaz niteliği vugulanmakta ve sünnete karşı […]