Tarih ve Medeniyet87 Videos

Berceste 2. Bölüm

Yazar İskender Pala’nın seçtiği meşhur beyitleri, güncel bir üslup ve yaklaşımla açıkladığı Berceste’nin bu bölümündeki beyitimiz: “Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi / Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi” İskender Pala Kimdir? 8 Haziran 1958 tarihinde Uşak’ta doğdu. Uşak Cumhuriyet İlköğretim Okulu’ndan mezun oldu. Daha sonra, Kütahya Lisesi’ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat […]

Tarihte Yürüyen Adam – Bilecik-5 | 5.Bölüm

Ahmet Anapalı’nın anlatımıyla Bilecik, Zincirli Kaya, Saat Kulesi, Ertuğrul İdadisi, Karacalar Cami, Şeyh Edebali Türbesi ve çevresi

Batıya Doğru Akan Nehir I 7.Bölüm

Bilimin doğuşu, doğduğu coğrafya, Medeniyetler, ilk medeniyet şehirleri, bilimi doğuran faktörler ve Bilim İnsanları. Bilimin Avrupa’ya intikali ve burada ele alınış tarzı.

Çöl kaplanı Fahreddin Paşa kimdir?

Medine Müdafaası denince akla gelen ilk isim Fahrettin Paşa. Kalbi peygamber sevgisiyle dolu bu Osmanlı askeri, Birinci Dünya Savaşı’nda birliğiyle kahramanca savundu Medine’yi. Peki Medine Müdafaasında neler yaşanmıştı?

Berceste 1. Bölüm

Ömrünü divan edebiyatına adayan yazar İskender Pala’nın seçtiği meşhur beyitleri, güncel bir üslup ve yaklaşımla açıklayacağı ”Fuzuli’nin Peygamber S.a.v efendimiz için yazmış olduğu ”Su” kasidesi”. Bu bölümün beyiti: “Dest-bûsı ârzusıyla ger ölsem dostlar / Kûze.. İskender Pala Kimdir? 8 Haziran 1958 tarihinde Uşak’ta doğdu. Uşak Cumhuriyet İlköğretim Okulu’ndan mezun oldu. Daha sonra, Kütahya Lisesi’ni bitirdi. […]

Tarihte Yürüyen Adam – Bilecik | 4.Bölüm

Ahmet Anapalı’nın anlatımıyla Bilecik, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi

Tarihte Yürüyen Adam – Bilecik | 2.Bölüm

Ahmet Anapalı’nın anlatımıyla Bilecik, Söğüt tarihi, Şeyh Edebalı Türbesi, Dursun Fakıh Türbesi, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi

Tarihte Yürüyen Adam – Bilecik/Söğüt | 1.Bölüm

Ahmet Anapalı’nın anlatımıyla Bilecik, Söğüt tarihi, Ertuğrul Mescidi, Çelebi Mehmet Cami ve Ertuğrul Gazi Türbesi

Batıya Doğru Akan Nehir I 6.Bölüm

Bilimin doğuşu, doğduğu coğrafya, Medeniyetler, ilk medeniyet şehirleri, bilimi doğuran faktörler ve Bilim İnsanları. Bilimin Avrupa’ya intikali ve burada ele alınış tarzı.

Batıya Doğru Akan Nehir I 5.Bölüm

Bilimin doğuşu, doğduğu coğrafya, Medeniyetler, ilk medeniyet şehirleri, bilimi doğuran faktörler ve Bilim İnsanları. Bilimin Avrupa’ya intikali ve burada ele alınış tarzı.

Batıya Doğru Akan Nehir I 4.Bölüm

Bilimin doğuşu, doğduğu coğrafya, Medeniyetler, ilk medeniyet şehirleri, bilimi doğuran faktörler ve Bilim İnsanları. Bilimin Avrupa’ya intikali ve burada ele alınış tarzı.