Fareli Köyün Kavalcısı mı? Çocuk Haçlı Seferleri mi?

1212 yılında Kudüs’ü Müslümanlardan almak için yola koyulan binlerce çocuk hayatını kaybetti, sağ kalanlar ise köle tacirleri tarafından kaçırıldı. Avrupa’nın üzerini ısrarla kapatmaya çalıştığı çocuk haçlı seferlerini anlattık

Avrupa’nın Kıyameti : Otuz Yıl Savaşları

Avrupa’nın kaderini değiştiren Otuz Yıl Savaşları, başlangıçta yalnızca Katolikler ve Protestanlar arasındaki mezhep çatışmaları gibi görünüyordu. Beş milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği ve Avrupa’nın kıyameti olarak tanımlanan savaşlar dizisi gerçekten de dini nedenler ile mi ortaya çıkmıştı? Yoksa asıl sebep Avrupalı devletlerin üstünlük mücadelesi miydi?

Aydınlığın ve Karanlığın Mevsimi: Fransız İhtilali

Fransız İhtilali’nden hemen sonra yönetime gelen Jakobenler, ülkeye en kanlı günlerini yaşatmıştı. Terör Dönemi olarak tarihe geçen bu bu yıllarda binlerce insan devrim karşıtlığı yapmakla suçlanarak giyotinle idam edildi. Fransa’yı kana bulayan Jakobenler’in sonu ise oldukça ironikti. 1789’da başlayan ihtilal, sonuçlarıyla birlikte binlerce insanın hayatını etkileyen bir süreç haline gelmiş, Avrupa siyasetini tümüyle değiştirmişti. Tarih […]