İslam Tarihi ve Sanatları3 Videos

Berceste 2. Bölüm

Yazar İskender Pala’nın seçtiği meşhur beyitleri, güncel bir üslup ve yaklaşımla açıkladığı Berceste’nin bu bölümündeki beyitimiz: “Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi / Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi” İskender Pala Kimdir? 8 Haziran 1958 tarihinde Uşak’ta doğdu. Uşak Cumhuriyet İlköğretim Okulu’ndan mezun oldu. Daha sonra, Kütahya Lisesi’ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat […]

Berceste 1. Bölüm

Ömrünü divan edebiyatına adayan yazar İskender Pala’nın seçtiği meşhur beyitleri, güncel bir üslup ve yaklaşımla açıklayacağı ”Fuzuli’nin Peygamber S.a.v efendimiz için yazmış olduğu ”Su” kasidesi”. Bu bölümün beyiti: “Dest-bûsı ârzusıyla ger ölsem dostlar / Kûze.. İskender Pala Kimdir? 8 Haziran 1958 tarihinde Uşak’ta doğdu. Uşak Cumhuriyet İlköğretim Okulu’ndan mezun oldu. Daha sonra, Kütahya Lisesi’ni bitirdi. […]

Osmanlı Türkçesi Öğreniyorum 1.Kur – 1.Bölüm

Diyanet TV nin hazırlamış olduğu “Osmanlıca Türkçesi Öğreniyorum” adlı eğitim serisi 4 kur dan oluşmaktadır. Kurlar yaklaşık olarak 30-40 bölümden oluşmaktadır. Toplamda 132 adet eğitim videosu bulunmaktadır. İlk derste harf grupları ve Türkçe okunuşları işlenmiştir.