Tarih ve Medeniyet9 Videos

Kudüs neden önemli?

Tarihin en eski çağlarından bu yana üç semavi dinin kutsal kabul ettiği Kudüs, çatışmaların merkezi oldu. Geçtiğimiz günlerde Mescid-i Aksa’da namaz kılan Filistinliler’e yönelik saldırı, Kenan Diyarı’nın değişmeyen tarihini yeniden hatırlattı. İlk kez Erken Tunç Çağı’nda insanların yerleştiği Kudüs, M.Ö. 993’te Hz. Davud tarafındna yönetilmeye başlandı. Daha sonra yerien geçen oğlu Hz. Süleyman, Kudüs Tapınağı’nı […]

Web Panel: Filistin Sorunu ve Kudüs’ün Statüsü

Ferhat Pirinççi, SETA Zekeriya Kurşun, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi / ORDAF Başkanı Turgut Alp Boyraz, Anadolu Ajansı Helin Sarı Ertem, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Fareli Köyün Kavalcısı mı? Çocuk Haçlı Seferleri mi?

1212 yılında Kudüs’ü Müslümanlardan almak için yola koyulan binlerce çocuk hayatını kaybetti, sağ kalanlar ise köle tacirleri tarafından kaçırıldı. Avrupa’nın üzerini ısrarla kapatmaya çalıştığı çocuk haçlı seferlerini anlattık

Avrupa’nın Kıyameti : Otuz Yıl Savaşları

Avrupa’nın kaderini değiştiren Otuz Yıl Savaşları, başlangıçta yalnızca Katolikler ve Protestanlar arasındaki mezhep çatışmaları gibi görünüyordu. Beş milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği ve Avrupa’nın kıyameti olarak tanımlanan savaşlar dizisi gerçekten de dini nedenler ile mi ortaya çıkmıştı? Yoksa asıl sebep Avrupalı devletlerin üstünlük mücadelesi miydi?

Aydınlığın ve Karanlığın Mevsimi: Fransız İhtilali

Fransız İhtilali’nden hemen sonra yönetime gelen Jakobenler, ülkeye en kanlı günlerini yaşatmıştı. Terör Dönemi olarak tarihe geçen bu bu yıllarda binlerce insan devrim karşıtlığı yapmakla suçlanarak giyotinle idam edildi. Fransa’yı kana bulayan Jakobenler’in sonu ise oldukça ironikti. 1789’da başlayan ihtilal, sonuçlarıyla birlikte binlerce insanın hayatını etkileyen bir süreç haline gelmiş, Avrupa siyasetini tümüyle değiştirmişti. Tarih […]

Müzenin Yıldızları I Türk ve İslam Eserleri Müzesi

İslam sanatının eşşiz eserlerinden oluşan bir koleksiyon; Türk ve İslam Eserleri Müzesi

Müzenin Yıldızları I İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi

Abdurrahman bin Ömer bin Muhammed Es-Sufi tarafından hazırlanan Gök Küresi. Es-Sufi’nin devlet adamı Adudüddevle için hazırladığı eser hakkında bilgi verilmekte.

Osmanlı’da Gayri Müslimler I Prof. Dr. Ahmet Hikmet Eroğlu

Dinler Tarihçisi Prof Dr. Ahmet Hikmet Eroğlu tarafından Osmanlı’da Gayri Müslimler adlı konuşmada, Osmanlı Devleti’nin tebası olan gayri müslim gruplar hakkında bilgi verilmektedir. Ayrıca grupların devlet içindeki konumu ve mezheplere göre Osmalı topraklarındaki dağılımına da değinilmektedir. Prof. Dr. Ahmet Hikmet Eroğlu Kimdir? Dinler tarihi alanında çalışan Ahmet Hikmet Eroğlu, Ankara’nın Bala ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul […]