Özel Davet Yılları ve Darü’l-Erkam Süreci | Herkes İçin Siyer | 7.Bölüm

Bu bölümde Çekirdek Kadronun İnşaası, Alınan Talebeler ve Bunların Özellikleri, Darü’l-Erkam’daki Eğitim Süresi ve Bunun Sonrasına Etkileri ve Bir Model Olarak Darü’l-Erkam’ın Bugünlere Mesajları konularından bahsedilmektedir. Muhammed Emin Yıldırım Kimdir? Siyer alanındaki çalışmalarıyla tanınan Muhammed Emin Yıldırım, 1973 senesinde Erzurum’a bağlı Horasan’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi burada bitirdi. Bu eğitimler devam ederken ayrıca Arapça […]