Edebiyat, İdeoloji ve Siyaset | Mustafa Özel [4. Oturum]

Prof. Dr. Mustafa Özel ideolojilerin siyasetle ilişkisini edebiyat çerçevesinde ortaya koymaktadır. Konuşmacı edebi tür olarak romanı modern dünyanın en sahih dili olarak kabul etmektedir. Bu çerçevede ”Edebiyat, İdeoloji ve Siyaset” başlıklı seminer dizisinin son oturumunda İslam’ın ekonomi politiği ve ana ilkeleri üzerinde durmaktadır

Edebiyat, İdeoloji ve Siyaset | Mustafa Özel [3. Oturum]

Prof. Dr. Mustafa Özel ideolojilerin siyasetle ilişkisini edebiyat çerçevesinde ortaya koymaktadır. Konuşmacı edebi tür olarak romanı modern dünyanın en sahih dili olarak kabul etmektedir. Bu çerçevede ”Edebiyat, İdeoloji ve Siyaset” başlıklı seminer dizisinin üçüncü oturumunda kapitalizmin ortaya koymaya çalıştığı ekonomik sistem ve siyaseti arasındaki gerilimler ağırlıklı olarak işlenmektedir.

Edebiyat, İdeoloji ve Siyaset | Mustafa Özel [2. Oturum]

Prof. Dr. Mustafa Özel ideolojilerin siyasetle ilişkisini edebiyat çerçevesinde ortaya koymaktadır. Konuşmacı edebi tür olarak romanı modern dünyanın en sahih dili olarak kabul etmektedir. Bu çerçevede ”Edebiyat, İdeoloji ve Siyaset” başlıklı seminer dizisinin ikinci oturumunda Konuşmacı, konservatizm(muhafazakarlık), liberalizm ve sosyalizm ideolojilerini karşılaştırmalı olarak işlemektedir.

Edebiyat, İdeoloji ve Siyaset | Mustafa Özel [1. Oturum]

Prof. Dr. Mustafa Özel ideolojilerin siyasetle ilişkisini edebiyat çerçevesinde ortaya koymaktadır. Konuşmacı edebi tür olarak romanı modern dünyanın en sahih dili olarak kabul etmektedir. Bu çerçevede ”Edebiyat, İdeoloji ve Siyaset” başlıklı seminer dizisinin birinci oturumunda ilk olarak ideolojinin tanımını yapmaktadır. Devamında 19. yüzyılda ortaya çıkan ideolojileri anlatmakta ve bu ideolojileri 5 kısımda incelemektedir. Bunlar; kapitalizm, […]

Hakikat Yolunda Prof. Dr. Sabri Orman Belgeseli

İslam ekonomisi alanında yaptığı çalışmalarla bilinen iktisatçı Prof. Dr. Sabri Orman’ın hayatı; Gülfettin Çelik, Erol Özvar, Cengiz Kallek, Fahri Solak ve Lütfi Sunar tarafından kendisiyle yaşadıkları hatıralarla birlikte anlatılmaktadır.