Mina Çadırlarından Yükselen Seda | Herkes İçin Siyer | 12.Bölüm

Bu bölümde Akabe Biatları, Yaşananlar ve 6 Delikanlının Çadırı, Es’ad b. Zürâre’nin (ra) Başlattığı Davet Çalışmaları, Medine’de İlk Cuma Namazı, 2. Akabe Biatı ve Mus’ab’ın (ra) Muallimliği konularından bahsedilmektedir. Muhammed Emin Yıldırım Kimdir? Siyer alanındaki çalışmalarıyla tanınan Muhammed Emin Yıldırım, 1973 senesinde Erzurum’a bağlı Horasan’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi burada bitirdi. Bu eğitimler devam […]

Rabbanî İltifat; İsra ve Miraç Yolculuğu | Herkes İçin Siyer | 11.Bölüm

Bu bölümde Semavî Yolculuğun Nedenleri, İsra ve Miraç’ın Etkileri, Mekke’nin Büyük Gündemi ve Beş Vakit Namaz konularından bahsedilmektedir. Muhammed Emin Yıldırım Kimdir? Siyer alanındaki çalışmalarıyla tanınan Muhammed Emin Yıldırım, 1973 senesinde Erzurum’a bağlı Horasan’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi burada bitirdi. Bu eğitimler devam ederken ayrıca Arapça ve Temel İslami Bilimler konularında dersler aldı. Mısır’da […]

Hüzünlü Ayrılıklar ve Taif Yolculuğu | Herkes İçin Siyer | 10.Bölüm

Bu bölümde Hz. Hatice’nin (ra) Vefatı, Ebû Talib’in Vefatı, Taif’in Güzel Yoldaşı Zeyd b. Hârise (ra), Taif’te Yaşananlar, Efendimiz’in (sas) Cinlerle Buluşması, Mekke’ye Dönüş ve Ağır Bir İmtihan konularından bahsedilmektedir. Muhammed Emin Yıldırım Kimdir? Siyer alanındaki çalışmalarıyla tanınan Muhammed Emin Yıldırım, 1973 senesinde Erzurum’a bağlı Horasan’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi burada bitirdi. Bu eğitimler […]

Muhasara Günleri ve Ağır İmtihanlar | Herkes İçin Siyer | 9.Bölüm

Bu bölümde, Vefa’ya Karşı Büyük Vefa, Rûm Sûresi ve Hz. Ebû Bekir’in (ra) Sadakati ve Ayın İkiye Yarılma Mucizesi konularından bahsedilmektedir. Muhammed Emin Yıldırım Kimdir? Siyer alanındaki çalışmalarıyla tanınan Muhammed Emin Yıldırım, 1973 senesinde Erzurum’a bağlı Horasan’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi burada bitirdi. Bu eğitimler devam ederken ayrıca Arapça ve Temel İslami Bilimler konularında […]

Özelden Genele Davet ve Mekke’de Oluşan Tepkiler | Herkes İçin Siyer | 8.Bölüm

Bu bölümde Birinci Habeşistan Hicreti, Hz. Hamza (ra) ve Hz. Ömer’in (ra) Gelişleri, İkinci Habeşistan Hicreti, Kureyş’in Teklifleri ve Yükselen İslam Sedasının Karşısındaki Çaresizlikleri konularından bahsedilmektedir. Muhammed Emin Yıldırım Kimdir? Siyer alanındaki çalışmalarıyla tanınan Muhammed Emin Yıldırım, 1973 senesinde Erzurum’a bağlı Horasan’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi burada bitirdi. Bu eğitimler devam ederken ayrıca Arapça […]

Özel Davet Yılları ve Darü’l-Erkam Süreci | Herkes İçin Siyer | 7.Bölüm

Bu bölümde Çekirdek Kadronun İnşaası, Alınan Talebeler ve Bunların Özellikleri, Darü’l-Erkam’daki Eğitim Süresi ve Bunun Sonrasına Etkileri ve Bir Model Olarak Darü’l-Erkam’ın Bugünlere Mesajları konularından bahsedilmektedir. Muhammed Emin Yıldırım Kimdir? Siyer alanındaki çalışmalarıyla tanınan Muhammed Emin Yıldırım, 1973 senesinde Erzurum’a bağlı Horasan’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi burada bitirdi. Bu eğitimler devam ederken ayrıca Arapça […]

Vahyin İlk Günleri ve Nübüvvet Evine Etkileri | Herkes İçin Siyer | 6.Bölüm

Bu bölümde; Arka arkaya nazil olan ayetler, İlk Mü’minler, Şahsiyet İnşasında Ayetlerin Etkisi, Fetret-i Vahiy ve Sonrasında Gelen Ayetler ve Kureyş’ten Tepkiler konularından bahsedilmektedir. Muhammed Emin Yıldırım Kimdir? Siyer alanındaki çalışmalarıyla tanınan Muhammed Emin Yıldırım, 1973 senesinde Erzurum’a bağlı Horasan’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi burada bitirdi. Bu eğitimler devam ederken ayrıca Arapça ve Temel […]

Hira’daki Büyük Buluşma ve Vahyin Nazili | Herkes İçin Siyer | 5.Bölüm

Bu bölümde; Peygamber Efendimiz ﷺ’in 35 yaşında olan hadiseler, Kâbe’deki Hakemlik, Sevdirilen Yalnızlık ve Hira, Vahyin Nazili, İlk Mü’mine Hatice (ra) ve Varaka’ya Geliş, İlk Vahiy, İlk Abdest ve İlk Namaz konularından bahsedilmektedir. Muhammed Emin Yıldırım Kimdir? Siyer alanındaki çalışmalarıyla tanınan Muhammed Emin Yıldırım, 1973 senesinde Erzurum’a bağlı Horasan’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi burada […]

Gençliği ve Hz. Hatice (ra) İle Evliliği | Herkes İçin Siyer | 4.Bölüm

Bu bölümde; Peygamber efendimizin ﷺ yolculukları ve Ticari Hayatı, Rahip Bahira ve Rahip Nastura, Hılfû’l-Fudûl, Evliliği ve Kurulan Saadet Yuvası konularından bahsedilmektedir. Muhammed Emin Yıldırım Kimdir? Siyer alanındaki çalışmalarıyla tanınan Muhammed Emin Yıldırım, 1973 senesinde Erzurum’a bağlı Horasan’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi burada bitirdi. Bu eğitimler devam ederken ayrıca Arapça ve Temel İslami Bilimler […]

Hz. Peygamber’in (sas) Doğumu ve Çocukluk Devresi | Herkes İçin Siyer | 3.Bölüm

Bu bölümde ; Fil Vakası, Peygamber efendimizin ﷺ Doğumu, Süt Anneye Verilişi ve Bu Geleneğin Sebepleri, Çocukluğu, Başlayan Çobanlığı ve Ficar Harplerindeki Durumu konularından bahsedilmektedir. Muhammed Emin Yıldırım Kimdir? Siyer alanındaki çalışmalarıyla tanınan Muhammed Emin Yıldırım, 1973 senesinde Erzurum’a bağlı Horasan’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi burada bitirdi. Bu eğitimler devam ederken ayrıca Arapça ve […]

Nübüvvet Öncesi Dünya ve Mekke | Herkes İçin Siyer | 2.Bölüm

Bu bölümde; Mekke’nin ve Kâbe’nin Kısa bir Tarihi, Mekke’nin Dini ve Sosyal Yapısı, Bir Peygamber’e Duyulan İhtiyaç ve Beklenen Son Nebi ﷺ, Peygamberimizin ﷺ Soyu, Babası ve Annesi hakkında bahsedilmektedir. Muhammed Emin Yıldırım Kimdir? Siyer alanındaki çalışmalarıyla tanınan Muhammed Emin Yıldırım, 1973 senesinde Erzurum’a bağlı Horasan’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi burada bitirdi. Bu eğitimler […]