Müzenin Yıldızları I İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi

Abdurrahman bin Ömer bin Muhammed Es-Sufi tarafından hazırlanan Gök Küresi. Es-Sufi’nin devlet adamı Adudüddevle için hazırladığı eser hakkında bilgi verilmekte.

Hakikat Yolunda Prof. Dr. Sabri Orman Belgeseli

İslam ekonomisi alanında yaptığı çalışmalarla bilinen iktisatçı Prof. Dr. Sabri Orman’ın hayatı; Gülfettin Çelik, Erol Özvar, Cengiz Kallek, Fahri Solak ve Lütfi Sunar tarafından kendisiyle yaşadıkları hatıralarla birlikte anlatılmaktadır.