İslam Kimliği ve Sünnet – Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan 7.Ders

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Görevlisi Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan Bey tarafından 7 seriden olaşan hadis dersinin son bölümünde, İslam kimliğinin oluşumunda Sünnetin önemi anlatılmakdır. Konuşmada, bir taraftan Kitap ve Sünnete dayanmayan hiçbir görüş ve uygulamanın müslümanlar arasında meşruiyet kazanamadığı vurgulamakta diğer taraftan ise alimlerin ilmi metodlarla bu iki kaynağı yaşadıkları bölge ve […]