Sünnetin İslami Yapılanmada Yeri- Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan 5.Ders

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Görevlisi Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan Bey tarafından 7 seriden olaşan hadis dersinin 5. bölümünde, Sünnet bilincinin islami yapılanmada metod ve model olması konu edilmiştir. Konuşmada, islami yapılanmanın Müslümanlar için ümmetin itikadı, kültürel ve sosyal yapısının inşası anlamına geldiği vurgulanmakta ve Sünnetin İslami yapılanmanın en karakteristlik özelliği olduğu ifade […]

Sünnetin Bütünlüğü ve Kapsayıcılığı – Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan 3.Ders

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Görevlisi Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan Bey tarafından 7 seriden olaşan hadis dersinin 3. bölümünde, Hz. Peygamberin yaşayış tarzının müslümanın hayatının her safhasına şümûlü anlamına gelen “Sünnetin kapsayıcılığı” konu edilmektedir. Bu çerçevede sünnetin bütünlüğü ve hayatın tüm alanını kuşatıcı yönü ifade edilmektedir. Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan Kimdir? Hadis […]

Sünnetin Neliği ve İşlevi – Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan 1.Ders

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Görevlisi Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan Bey tarafından 7 seriden olaşan hadis dersinin ilk bölümünde, sünnetin ne olduğu ve İslam toplumundaki işlevi hakkında bilgi verilmektedir. Konuşmada hem teorik olarak sünnetin anlamı hem de pratik hayattaki önemi üzerinde durulmaktadır. Ayrıca sünnetin müslümanın hayatındaki olmazsa olmaz niteliği vugulanmakta ve sünnete karşı […]