Sünnetin Neliği ve İşlevi – Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan 1.Ders

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Görevlisi Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan Bey tarafından 7 seriden olaşan hadis dersinin ilk bölümünde, sünnetin ne olduğu ve İslam toplumundaki işlevi hakkında bilgi verilmektedir. Konuşmada hem teorik olarak sünnetin anlamı hem de pratik hayattaki önemi üzerinde durulmaktadır. Ayrıca sünnetin müslümanın hayatındaki olmazsa olmaz niteliği vugulanmakta ve sünnete karşı […]