Sünnetin Bütünlüğü ve Kapsayıcılığı – Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan 3.Ders

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Görevlisi Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan Bey tarafından 7 seriden olaşan hadis dersinin 3. bölümünde, Hz. Peygamberin yaşayış tarzının müslümanın hayatının her safhasına şümûlü anlamına gelen “Sünnetin kapsayıcılığı” konu edilmektedir. Bu çerçevede sünnetin bütünlüğü ve hayatın tüm alanını kuşatıcı yönü ifade edilmektedir. Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan Kimdir? Hadis […]