Sahîh-i Buhârî Okumaları I Prof.Dr. Mehmet Boynukalın I 4. Seminer

mam Buhari’nin sahih olarak kabul ettiği hadisleri telif ettiği ve İslam dininin en önemli kaynaklarından olan Sahîh-i Buhârî’nin muhtevası hakkında Prof. Dr. Mehmet Boynukalın tarafından bilgi verilmektedir. Ayrıca eser arapça okunarak şerhleri yapılmaktadır.

Mehmet Boynukalın Kimdir?

1971 senesinde İstanbul’da dünyaya geldi. El-Ezher Üniversitesi’ni tamamladı. Yüksek lisans eğitimini 1995 yılında Marmara Üniversitesi’nde İslam Hukuku Anabilim Dalı’nda tamamladı. “Fıkıh Usulünde Yenilenme İhtiyacı ve Ortaya Çıkardığı Tartışmalar” adlı teziyle doktora çalışmasını tamamlayarak İslam hukuku alanında doktor unvanı aldı. Bir süre, yurtdışında ilmi çalışmalarına devam etti. İmam Maturidi çok bilinen “Te’vilatu’l-Kuran” adlı eserinin neşredilmesinde önemli rol oynadı. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi’nde araştırmacı olarak görev yaptı. İslam Ansiklopedisi’nin hazırlanmasında görev aldı. Alanında çeşitli makale ve akademik kitap kaleme alan Boynukalın, 2020 yılında Ayasofya Camii’ne imam olarak atandı.

 

Eserleri

  • Hanefi Fıkıh ve Usulünün Doğuşu Şeybani’nin el-Asl Adlı Eserinin Tanıtım ve Tahlili
  • Fıkıh Usulü Alimleri ve Eserleri (III-XIII. Hicri Yüzyıl)
(Visited 16 times, 1 visits today)

İlginizi Çekebilir

YORUM BIRAK

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir