Sünnetin Kaynağı, Koruyuculuğu ve Bağlayıcılığı – Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan 2.Ders

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Görevlisi Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan Bey tarafından 7 seriden olaşan hadis dersinin 2. bölümünde, Sünnetin kaynağı, bağlayıcılığı ve koruyuculuğu konu edinmiştir. Bu çerçevede sünnet-vahiy ilişkisi ve sünnetin kaynağının ne oluduğu üzerine yapılan tartışmalar değelendirilmektedir. Ayrıca Hz. Peygamberin ilim kaynakları hakkında bilgi verilmekte ve İlahi irade altındaki nebevi aklın mahiyeti anlatılmaktadır.

Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan Kimdir?

Hadis alanındaki çalışmalarıyla bilinen İsmail Lütfi Çakan, 1945 yılında Samsun’un Ladik kazasına bağlı Küçükkızoğlu köyünde dünyaya geldi. İlkokulu bitirdikten sonra hafızlığını tamamladı. 1966 yılında Kayseri İmam Hatip Lisesi’nden, 1970 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu. Yüksek İslam Enstitüsü’ndeki öğrencilik yıllarında, Türkiye Yüksek İslam Enstitüleri Federasyonu’nda sekreterlik yaptı. Mezun olduktan sonra bir süre Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde müftü yardımcılığı ve vaizlik görevlerinde bulundu. 5 Aralık 1977 tarihinde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde hadis asistanı olarak akademik hayatına başladı. Doktorasını 1982 yılında Atatürk Üniversitesi İslami Bilimler Fakültesi’nde tamamladı. “Muhtelifu’l-Hâdis İlmi: Doğuşu, Muhtevası ve Çözüm Yolları” adlı teziyle doktor, 1987’de doçent, 1993’te de profesör oldu. 1994-1997 yılları arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Meslek Yüksekokulu’nun müdürlüğünü yaptı.

Kayseri Hakimiyet Gazetesi, Yeni İstiklal, Sebil, Yeni Sabah ve Diyanet gazete ve dergilerinin yanı sıra İslâm, Toprak, Tohum, İslâm Medeniyeti, Altınoluk ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi gibi dergilerde birçok yazısı yayımlandı. İslam ve Tohum dergilerinin düzenlediği makale yarışmalarında birinci oldu. Çeşitli ilmi toplantılar organize etti ve bu toplantıların kitaplaştırılmasında öncülük yaptı. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’nin kuruluşunda önemli rol oynadı ve yetmişten fazla madde kaleme alarak katkıda bulundu. Sünen-i Ebû Davud Tercüme ve Şerhi adlı eserin sekiz cildinin redaksiyonunu yaptı. Çeşitli vakıfların kurucuları arasında yer aldı. Ayrıca, çok sayıda sempozyuma tebliğci ve müzakereci olarak katılan İsmail Lütfi Çakan, halen İlahiyat Meslek Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

 

Başlıca Eserleri:

  • Hadis Edebiyatı (1985)
  • Hadis Usulü (1990)
  • Hadislerle Gerçekler (1990)
  • Hurafeler ve Batıl İnanışlar (1981)
  • Müslüman Kimliği (2002)
  • Ana hatlarıyla Hadis (1983)
  • Hadislerde Görülen İhtilaflar ve Çözüm Yolları (1982)
  • Hurafeler ve Batıl İnanışlar (2016)
(Visited 86 times, 1 visits today)

İlginizi Çekebilir

YORUM BIRAK

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir